Naš menadžment

Syllabus školom upravlja profesionalni tim sa dugogodišnjim radnim iskustvom i međunarodnim kvalifikacijama u struci.
Image placeholder

Sanja Granov, direktorica škole

U Syllabus školi radi od osnivanja. Rukovodi organizacijom škole, odgovorna je za marketing, finansijsko poslovanje i upravljanje ljudskim resursima.

  Obrazovanje

 • Diplomirani inžinjer, Univerzitet u Sarajevu
 • Cambridge English Teaching Awards: IDLTM1, School for International Training, USA
 • Cambridge English Teaching Awards: TKT (Teaching Knowledge Test)2
Image placeholder

Elvedina Omeragić, rukovoditeljica za nastavu

U Syllabus školi radi od 2000. godine. Predavač sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi engleskog, francuskog, i bosanskog kao stranog jezika. Trenutno rukovodi organizacijom i kontrolom kvaliteta nastave, te obukom nastavnika.

  Obrazovanje

 • Diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti, Univerzitet u Sarajevu
 • Cambridge English Teaching Awards: CELTA(Certificate in English Language Teaching to Adults)2, International House Ljubljana
 • Cambridge English Teaching Awards: Delta2 (modules 1 and 3), British Council
 • Cambridge English: Certificate of Advanced English

Nastavno osoblje

Svi naši nastavnici pored bh. diplome profesora jezika posjeduju i britanske, međunarodno priznate kvalifikacije.

Svi nastavnici pohađaju profesionalnu obuku u našoj školi. Obuku održavaju treneri sa međunarodno priznatim diplomama. Ovi programi uključuju teoretski dio koji se sastoji od šest seminara iz teorije metodologije i praktičnu obuku u trajanju od 20 časova. Po završetku obuke kvalifikacije nastavnika se verificiraju polaganjem ispita TKT1(Teaching Knowledge Test), koji organizira University of Cambridge. Ovaj ispit se može polagati u Bosni i Hercegovini, u Britanskom savjetu, ovlaštenom Cambridge ispitnom centru.


Image placeholder

Matea Jovanović Nešić

U Syllabus školi radi od marta 2012. godine. Stekla je značajno radno iskustvo u nastavi za djecu i odrasle. Predavala je na brojnim posebno kreiranim kursevima za kompanije i individualnim kursevima.

  Obrazovanje

 • Studij engleskog jezika i istorije umjetnosti, Sveučilište u Mostaru
 • Cambridge English Teaching Awards: TKT (Teaching Knowledge Test)1
 • Cambridge English: Certificate of Proficiency in English (C2)2
Image placeholder

Lejla Hadžiselimović

U Syllabus školi radi od septembra 2016. godine. Profesorica je engleskog i francuskog jezika. Predavač sa dugogodišnjim radnim iskustvom u nastavi za najmlađe učenike dobi od 5 do 14 godina.

  Obrazovanje

 • Magistar nastavničkog smjera, Odsjek za anglistiku, Univerzitet u Sarajevu
 • Magistar jezika i književnosti, Odsjek za romanistiku, Univerzitet u Sarajevu1
 • Cambridge English Teaching Awards: TKT (Teaching Knowledge Test)1
Image placeholder

Ela Čekić

U Syllabus školi radi od februara 2018. godine. Predaje engleski, njemački i bosanski kao strani jezik. Stekla je značajno radno iskustvo u nastavi na individualnim kursevima , što uključuje kreiranje i prilagođavanje nastavnih materijala.

  Obrazovanje

 • Bakalaureat engleskog jezika i književnosti, Univerzitet u Sarajevu
 • Studij njemačkog jezika i književnosti, Univerzitet u Sarajevu
 • Postdiplomski studij iz žurnalistike, Univerzitet u Sarajevu
 • Cambridge English Teaching Awards: TKT (Teaching Knowledge Test)1
 • Goethe – Zertifikat C13

Posebnu pažnju posvećujemo daljem usavršavanju i stalnoj obuci nastavnika. Tokom cijele školske godine nastavnici prate interni program profesionalnog usavršavanja. Upoznaju se sa novitetima u oblasti nastave stranog jezika, razmjenjuju ideje i iskustva.

Program profesionalnog usavršavanja na radu uključuje seminare iz savremene metodologije nastave na kojima učestvuju svi nastavnici, a organizuju se jednom mjesečno.

Program za nastavnike koji rade puno radno vrijeme takođe uključuje usavršavanje engleskog jezika do postizanja nivoa koji odgovara poznavanju maternjeg jezika, te dobijanje međunarodno priznatog certifikata CPE - Cambridge Certificate of Proficiency in English.