INDIVIDUALNI KURS

Ako Vam kurs u grupi jednostavno ne odgovara, imate malo vremena na raspolaganju, ili želite da napredujete brže nego što biste sa grupom, individualni kurs je pravi izbor za Vas. U našoj ponudi možete naći individualni kurs koji najbolje odgovara Vašim mogućnostima i željama.

STANDARDNI PROGRAM

Standardni program nastave u skladu sa CEFR sistemom nivoa, sa standardnim materijalima koji se koriste i na redovnim kursevima za odrasle, možemo organizovati uživo ili putem interneta.

Face-to-face
 • Nastava se održava u prostorijama Syllabus škole
 • Fiksni termini nastave – ugovoreni prije početka kursa
 • Mogućnost promjene termina za najviše 25% ugovorenog broja časova, uz najavu najmanje 24 sata prije zakazanog časa
 • Uslovi plaćanja: 100% unaprijed
 • Minimalno trajanje kursa: 10 školskih časova
Cijena usluge: 25,00 KM po školskom času (45 minuta)

U cijenu je uračunato:

 • ulazno testiranje radi određivanja nivoa
 • nastava
 • materijali za nastavu (fotokopije iz više izvora)
 • potvrda o pohađanju
 • za fizička lica u cijenu uračunat i PDV

U cijenu nisu uračunati originalni udžbenici.

Opsti uslovi

 • Za kurs u poslovnim prostorijama klijenta cijena se uvećava za 25%
 • Za kurs za dva kandidata cijena se uvećava za 25%
 • Minimalna starost kandidata: 18 godina
 • U jednom terminu se održava minimalno 90 minuta nastave
 • Za pravna lica u cijenu nije uračunat PDV

Distance learning – Skype course
 • Nastava se održava putem programa Skype
 • Fiksni termini nastave – ugovoreni prije početka kursa
 • Mogućnost promjene termina za najviše 25% ugovorenog broja časova, uz najavu najmanje 24 sata prije zakazanog časa
 • Uslovi plaćanja: 100% unaprijed
 • Minimalno trajanje kursa: 10 školskih časova
Cijena usluge: 39,12 KM po školskom času (45 minuta)

U cijenu je uracunato:

 • ulazno testiranje radi određivanja nivoa
 • nastava
 • potvrda o pohađanju
 • za fizička lica u cijenu je uračunat i PDV

U cijenu nisu uracunati originalni udzbenici

Opsti uslovi

 • Za kurs za dva kandidata cijena se uvećava za 25%
 • Minimalna starost kandidata: 18 godina
 • Minimalna starost kandidata: 18 godina
 • U jednom terminu se održava minimalno 90 minuta nastave
 • Za pravna lica u cijenu nije uračunat PDV

POSEBNI PROGRAM

Ako Vam je potrebno poznavanje jezika u određenoj struci (pravo, financije, medicina, itd.) program individualnih kurseva možemo prilagoditi Vašim potrebama.

Na ovim kursevima program nastave je prilagođen potrebama i željama klijenta, a pored opšteg jezika, sadržavat će i specifičan vokabular koji se odnosi na određenu struku ili oblast interesovanja.

Za ove kurseve ugovara se posebna cijena, u zavisnosti od željenog programa i trajanja kursa.

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA POSEBNE GRUPE POLAZNIKA

Kompanijama i organizacijama, kao i grupama fizičkih lica, možemo ponuditi organizovanje kursa prema programu i rasporedu po dogovoru.

Program, fond sati i trajanje kursa

Za „zatvorene“ grupe polaznika možemo organizovati kurseve po našem standardnom programu, u skladu sa CEFR sistemom nivoa. Međutim, prednost ovih kurseva je upravo u tome da se program može prilagoditi specifičnim potrebama i zahtjevima klijenta.

Fond sati zavisi od broja kandidata u grupi, od toga šta je cilj koji želimo postići na kraju kursa, i od trenutnog znanja kandidata – odnosno od toga koliko daleko od cilja se trenutno nalazimo.

Prije nego što predložimo program i broj sati, uradićemo detaljnu analizu potreba i odrediti na kojem je nivou predznanje kandidata. Na osnovu toga, za vas ćemo napraviti poseban program i predložiti potreban fond sati nastave.

Trajanje kursa zavisi od intenziteta nastave. Uobičajeni intenzitet nastave je dva puta sedmično po dva školska časa. Ali ako želite brže stići do cilja, preporučujemo intenzivnije kurseve.

Mjesto održavanja

Nastava se može održati u prostorijama Syllabus škole ili u poslovnim prostorijama klijenta. Ako se nastava održava u prostorijama klijenta, klijent je obavezan obezbijediti prostoriju i osnovnu opremu za održavanje nastave..

Udžbenici i materijali za kurs

U cijenu nisu uračunati originalni udžbenici stranih izdavača. Kopiranje kompletnih originalnih udžbenika nije dozvoljeno te stoga nije naša praksa.

Syllabus škola može obezbijediti materijale za kurs koji se sastoje od autorskih materijala koje pripremaju nastavnici te fotokopija iz više izvora.

Možemo obezbijediti i originalne udžbenike stranih izdavača, ako to klijent želi, po istoj cijeni po kojoj se mogu nabaviti kod ovlaštenih distributera.

Cijena kursa

Cijena ovih kurseva se utvrđuje po jedinici nastave, a određuje se ugovorom. Cijena zavisi od programa kursa, ukupnog fonda sati, uslova plaćanja i lokacije na kojoj se nastava održava.