Najčešće postavljana pitanja

Način na koji radimo u Syllabus školi razlikuje se od tradicionalnih metoda učenja stranih jezika. Mi vjerujemo da je to efikasniji način, mada za polaznike često i teži. Ovdje vam želimo skrenuti pažnju na to šta možete očekivati na nastavi u našoj školi, što će za vas možda biti drugačije iskustvo od dosadašnjeg obrazovanja.

Kako možemo naučiti strani jezik ako na času ne govorimo bosanski?

Mi vjerujemo da je svrha jezika komunikacija. Učenje engleskog na engleskom vas izlaže jeziku svaki minut nastave. Ako slušate vašeg nastavnika dok vam zadaje zadatak na engleskom jeziku, pitate ga da vam nešto pojasni, iznosite vaše mišljenje ili podijelite šalu na engleskom, to je stvarna komunikacija iz koje ćete naučiti mnogo više nego iz čitavih strana gramatičkih vježbi. Nastavnici pripremaju nastavu vrlo brižljivo kako bi vam objasnili stvari vizuelno, koristeći primjere, fotografije, crteže, mimiku i parafraziranje (koristeći riječi koje polaznici već znaju).Naš cilj je da vam pomognemo da koristite jezik, a ne samo da znate o jeziku. Zato ograničavamo objašnjenja na ono što je za vaš nivo korisno, što će vam pomoći da bolje komunicirate.

Tako se najveći dio vremena na času iskoristi za učenje. Da polaznik razgovara samo sa nastavnikom, imao bi svega nekoliko minuta vježbanja komunikacije u jednom satu nastave. Radeći u parovima i grupama možete postići i 20 do 30 minuta u jednom satu. U stvarnom svijetu moramo komunicirati sa ljudima iz različitih socio-kulturnih grupa i različitih maternjih jezika. Najbolji način da to simuliramo u učionici je da razgovaramo sa što više članova grupe, trudeći se da učimo jedni od drugih jednako kao i od nastavnika. A mi ćemo osigurati da su svi polaznici u grupi približno istog nivoa. Kad bi nastavnici provodili sve vrijeme nastave razgovarajući sa polaznicima ponaosob, ne bi mogli slušati ostale polaznike u isto vrijeme. Za vrijeme rada u parovima, nastavnici uvijek slušaju šta govorite i kako govorite. Nakon što je određena aktivnost završena, nastavnici prave bilješke i komentare i o vašoj dobroj upotrebi jezika i o vašim greškama. Na ovaj način ćete dobiti samopouzdanje i tečnost govora, a komunikacija se ne prekida. Međutim, ako vam je potrebna pomoć za vrijeme aktivnosti, nastavnik je uvijek tu da vam pomogne.

Engleski je potpuno drugačiji jezik i rijetko je moguće dati 100% tačan prevod. Neke riječi uopšte nemaju ekvivalentan prevod na drugim jezicima! Osim toga, slušanje objašnjenja na engleskom vam daje korisnu vježbu slušanja. Ako vidite riječ u kontekstu bolje ćete je zapamtiti, a ako je iskoristite u vlastitoj rečenici, ona postaje vaša. Da biste mogli tečno komunicirati na engleskom morate početi razmišljati na engleskom, a to nećete moći ako stalno preskačete sa jednog jezika na drugi. Na početku će vaš engleski biti jednostavan, ali ako ste spremni komunicirati, i sa tako ograničenim jezičkim fondom možete puno postići.

Naš metod zahtijeva da objašnjenja iz gramatike dođu iz konteksta, tako da možete vidjeti kako se jezik koristi i šta to znači u stvarnom životu. Na ovaj način učenje je aktivno i lakše ćete zapamtiti naučeno. Nastavnici pažljivo planiraju na šta će se fokusirati, predviđaju vaša pitanja i kako na njih jasno odgovoriti koristeći fraze koje su vam već poznate. Vježbe koje pripremaju vodiće vas prema korištenju gramatike, a ne samo njenom teoretskom poznavanju. Ako sve to radimo na engleskom, dobijate priliku da čitate, procesuirate značenje, pitate, odgovarate, govorite i slušate intenzivno engleski dok se fokusirate na gramatičke strukture. Na taj način ćete maksimalno iskoristiti vrijeme provedeno u učenju i komunikaciji.