Image placeholder

O nama

Syllabus škola je osnovana pod pokroviteljstvom Soroš fondacije, Fond Otvoreno Društvo BiH (FOD BiH, www.soros.org.ba). U februaru 1997. škola je registrovana kao preduzeće, a već u januaru 1999. godine postaje prvi projekat FOD BiH koji se finansira isključivo od prodaje svojih usluga. Od 1997. do 2008. godine škola posluje pod nazivom «Soroš škola».

U maju 2008. godine škola mijenja naziv u «Syllabus škola stranih jezika», čime i formalno potvrđuje svoj status potpuno samostalne organizacije. U redovnoj ponudi Syllabus škole su kursevi stranih jezika za odrasle i djecu, te individualni i posebni kursevi za kompanije i organizacije. U našoj ponudi su i kursevi bosanskog jezika za strane državljane.

Naš cilj je pružiti uslugu prema potrebama i zahtjevima naših klijenata, i u skladu sa savremenim evropskim standardima u podučavanju stranih jezika.

Članstvo u asocijaciji Quality English

Od avgusta 2006. godine Syllabus škola je članica «Quality English». Članstvo u «Quality English» asocijaciji je ne samo potvrda da Syllabus škola ispunjava evropske standarde kvaliteta u oblasti nastave engleskog jezika, već i garancija kontinuiranog održavanja vrhunskog kvaliteta, jer sve škole sa oznakom «Quality English» podliježu redovnoj kontroli koju vrši ova organizacija. Sve škole članice su pažljivo izabrane na osnovu:
- istraživanja mišljenja sadašnjih i bivših klijenata škole
- inspekcijom škole: posjetom Izvršnog direktora “Quality English” asocijacije Quality English nadgleda kvalitet škola kroz povratne informacije dobijene od polaznika, reference dobijene od klijenata, i rezultate akreditacije. Sve ovo mora biti izvrsnog i konzistentnog standarda. Više informacija o QE možete naći na stranicama: www.quality-english.com

Standardi podučavanja

Šta možete očekivati na našim kursevima:

- Časovi će biti održani isključivo na jeziku koji učite
- Časove drže kompetentni i kvalificirani nastavnici koji će vam pomoći da unaprijedite vještinu govora i poboljšate vokabular na jeziku koji učite
- Rad u parovima i grupama
- Igranje uloga (simuliranje stvarnih životnih situacija)
- Fokus je na komunikaciji
- Na kraju kursa dobit ćete kratki izvještaj o napretku

Šta ne treba očekivati na našim kursevima

- Da nastavnik drži predavanja, a polaznici pasivno uče. U centru pažnje nije nastavnik, već polaznik.
- Časove na bosanskom jeziku i prevođenje riječi. Na času govorimo jezik koji učimo. Riječi se ne prevode i ne objašnjavaju na bosanskom.
- Kada počne čas nalazimo se u sredini u kojoj se govori jezik koji učite. Nastavnici su obučeni da objasne riječi uz pomoć slika, situacija, sinonima, definicija.

Šta se očekuje od polaznika

- Da aktivno učestvuju u nastavi
- Da u školi koriste samo jezik koji uče na kursu
- Da nastavi pristupe odgovorno i savjesno: da dolaze na vrijeme i redovno pohađaju nastavu
- Da učestvuju u aktivnostima koje se rade u parovima i grupama
- Da preuzmu odgovornost za učenje: da redovno rade zadaću i ponavljaju gradivo kod kuće

Kontrola kvaliteta

Kvalifikacije i stručno usavršavanje osoblja nije samo po sebi garancija za kvalitet nastave. Škola se mora pobrinuti da se standardi kontinuirano primjenjuju na svakom satu nastave, i da se kvalitet stalno poboljšava. Kako bismo garantovali da naša usluga ispunjava visoke standarde, kontrola kvaliteta se sprovodi:

1. redovnim opservacijama nastave

2. kontrolom planova nastave,

3. istraživanjem mišljenja klijenata škole i adekvatnim odgovorima na njihove zahtjeve.

Kontrolu kvaliteta sprovodi i Izvršni direktor asocijacije „Quality English" čime se osigurava održavanje visokih standarda u pružanju naše usluge. Članstvo u „Quality English" asocijaciji je ne samo potvrda da Syllabus škola ispunjava evropske standarde kvaliteta u oblasti nastave engleskog jezika, već i garancija kontinuiranog održavanja vrhunskog kvaliteta, jer sve škole sa oznakom „Quality English" podliježu redovnoj kontroli koju vrši ova organizacija. (Više informacija o „Quality English“ možete naći na: www.quality-english.com)

Image placeholder

Naša metoda i naši certifikati

Način na koji radimo u Syllabus školi razlikuje se od tradicionalnih metoda učenja stranih jezika. Mi vjerujemo da je to efikasniji način, mada za polaznike često i teži. Ovdje vam želimo skrenuti pažnju na to šta možete očekivati na nastavi u našoj školi, što će za vas možda biti drugačije iskustvo od dosadašnjeg obrazovanja.

Pročitajte više

Referentna lista klijenata

Samo u posljednjih pet godina povjerenje su nam ukazali i sljedeći klijenti:

 • Ambasada Kraljevine Nizozemske
 • Ambasada Libije
 • Ambasada UK u BiH
 • Ascendant d.o.o.
 • BH Telecom
 • Carlsberg d.o.o
 • ComTrade d.o.o
 • Delegacija EU u BiH
 • Divel d.o.o.
 • Djeem trans d.o.o.
 • Fondacija Tempus
 • Gema Komerc d.o.o.
 • GIZ GmbH
 • Ibis d.o.o Zavidovići
 • ICMC
 • Inter Tehna d.o.o.
 • JP Autoceste
 • KP-Logistic d.o.o

 • Magros – Veletrgovina d.d.
 • Megamix d.o.o.
 • Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine
 • Nogometni savez Federacije BiH
 • Novinska agencija Patria
 • Općina Stari grad
 • Ošijan d.o.o.
 • Pharma Maac d.o.o.
 • Prizma d.o.o.
 • Schenker d.o.o.
 • Smed engineering BH d.o.o.
 • S-System d.o.o
 • Printer s.z.r
 • Tiffany d.o.o.
 • Tondach d.o.o
 • UNDP BiH
 • Vendostar d.o.o.
 • Verso d.o.o.
 • Ženska edukativna organizacija Iskrw